در مراسمی به پاس سالیان طولانی تلاش در صنعت چاپ ایران، آقای محمد مبارکی مدیر عامل شرکت سینا کارت به عنوان یکی از یکصد چهره ماندگار صنعت چاپ کشور در یکصد سال گذشته این صنعت برگزیده شد.

Mobaraki