شرکت سینا کارت فعالیت در زمینه بسته بندی شفاف پلاستیکی را با واردات این نوع بسته بندی از شرکت HIP جهت مشتریان در سال 1388 آغاز کرد که با استقبال خوبی مواجه گشت . ولی عدم تمایل شرکت مذکور برای سرمایه گذاری مشترک در ایران جهت تولید این نوع جعبه ، شرکت سینا کارت را بر آن داشت تا نسبت به تجهیز ماشین آلات لازم در این زمینه اقدام نماید و به یاری خداوند با واردات و نصب این ماشین آلات در زمستان 1393 ، تولید آزمایشی این نوع جعبه در کشور کلید خورد و امید است در سه ماهه دوم سال 1394با تامین مواد اولیه تولیدات انبوه شرکت در این زمینه نیاز مشتریان این نوع بسته بندی را تامین نماید .