بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای کشور همواره در سالهای اخیر یکی از مشتریان ویژه این شرکت بوده است و سپهر کارت بانک صادرات به عنوان طرح اصلی کارتهای نقدی این بانک بارها با تیراژ های میلیونی ، تولید و تحویل این بانک گردیده است .

تغییر طرح سپهر کارت بعد از چندین سال تحول قابل ملاحظه ای است . گرچه تصویر آسمان (سپهر) هنوز شاکله اصلی طرح بانک را تشکیل می دهد ، ولی ترکیب کلی ، بخصوص با توجه به استفاده از نماد های خاطره انگیز قدیم (اسب پرنده) نشان از قدمت این بانک دارد .

باعث افتخار است که برای سومین سال پیاپی ،سینا کارت برنده مناقصه خرید 8000000 عدد کارت این بانک گردیده است که با عقد قرارداد و ارائه طرح جدید سپهر کارت ، عملاً تولید آن آغاز گردیده است .