کارت های بدون تماس

کارت های بدون تماس   با وجود اینکه در سالهای گذشته عرضه کارتهای شناسایی (ID Cards) چاپ شده توسـط پرینترهای کـارت رومیـزی گسترش یافته،‌ ولی...

کارت های دارای تراشه

 کارت های دارای تراشه  رشد روزافزون استفاده از کارتهای دارای تراشه (Chip Cards) در جهان و چشم انداز مثبت افزایش استفاده از ایـن کارت در پروژه های...

کارت های مغناطیسی

کارت های مغناطیسی   بخش عمده ای از فعالیـت شـرکـت به تولیـد کارتهای مغناطیسی (Magnetic Cards) اختصاص دارد. مواد اولیه جهت...

ID

کارت های شناسایی

کارت های شناسایی  با وجود اینکه در سالهای گذشته عرضه کارتهای شناسایی (ID Cards) چاپ شده توسـط پرینترهای کـارت رومیـزی گسترش...

کارت های اسکرچ

کارت های اسکرچ  تولید و شخصی سازی (درج کد و اسکرچ) کارتهای مورد استفاده در بخشهای مختلف از جمله ارائه دهندگان خـدمات تلفـن و اینترنت پیش...

کارت های تجاری تبلیغاتی

کارت های تجاری تبلیغاتی استفاده از کارتهای پلاستیکی در تبلیغات و کاربردهای تجاری در سالیان اخیر از رشد روزافزونی برخوردار بـوده است. شرکت سینا کارت...

تماس با ما

نام و نام خانوادگی
Invalid Input

ایمیل
Invalid Input

موضوع
Invalid Input

پیام شما
Invalid Input